Management and Intercultural Relations
 
EUREKATOURISM+

ПРОЕКТИ
Основната цел на   EUREKATOURISM +  е да стимулира и подкрепя трансфера на знания, технологии и продукти от изследователските организации към туристическия сектор. Ние ще осъществим това, чрез генериране на изследователски проекти, възможности за обучения, намиране на партньори, възможности за участие в Европейски проекти, презентации на нови технологии и продукти, партньорство и сътрудничество.
Тези възможности са  анонсирани в Новини и Събития, а наличната база данни с парньори е на разположение  на членовете на  EUREKATOURISM +  за намиране на партньори за разработване  на проектни идеи и продукти в сферата на туризма.

База данни от проекти и партньорства може да намерите тук http://www.eurekatourismplus.eu/
ADDRESS
2, Konstantin Velichkov Str.
RILON CENTRE 2, Sector G, office 3
4000 Plovdiv
Bulgaria


CONTACTS
office@aspectmir.eu
Copyright (c) 2018 Ratio Ltd.